Misja Szpitala | Polityka DSK









Przetarg nr 08/12


Przetarg nieograniczony na przebudowę części pomieszczeń Działu Krwiolecznictwa DSK na potrzeby Pracowni Preparatyki Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych