Misja Szpitala | Polityka DSK

Nominacja na Z-ce Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


2003-10-09 12:39
W dniu 9.10.2003r. w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie utworzone zostało stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. Na stanowisko to Dyrektor DSK nominował mgr Amelię Ścibior, która dotychczas pełniła funkcję Naczelnej Pielęgniarki DSK.
 

Imię i nazwisko:

Adres:

Tytuł zawodowy:

Wykształcenie:

Wyższe:


Średnie:


Doświadczenie zawodowe:

Zofia - Amelia Ścibior

Lublin

pielęgniarka, mgr polityki społecznej


1991 - 1995 - Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

1972 - 1974 - Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pielęgniarski w Lublinie

1974 - 1990 - Zespół Opieki Zdrowotnej Puławy na stanowisku pielęgniarki

od 1980r. - Przychodnia Rejonowa w Nałęczowie i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Nałęczowie na Stanowisku Przełożonej Pielęgniarek Uczestnictwo w urządzaniu i otwieraniu nowego obiektu przychodni i pogotowia ratunkowego

1990 - 1991 - Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego na Stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Przychodni Dziecięcej ul. Chodźki 2

1991 - Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie ul. Chodźki 2 na Stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Polikliniki

1992 - 1998 - Z-ca Naczelnej Pielęgniarki

1998 - 2003 - Naczelna Pielęgniarka

2003.10.09 - nadal - Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

2000 - nadal - współpraca w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie, oraz ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek Pediatrycznych w organizowaniu Ogólnopolskiej Konferencji -Pielęgniarstwo Pediatryczne - Nowe Zadania-

2000 - nadal - prowadzenie wykładów w ramach specjalizacji, kursów specjalizacyjnych, kwalifikacyjnych, organizator Stowarzyszenia Novum organizator TZMO Toruń

Doskonalenie zawodowe:

1985 - ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla Pielęgniarek Środowiskowych

1996 - Studium Menażerskie dla Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej

1998 - Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

1998 - Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym

1998 - Certyfikat -Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielęgniarki i położnej- Uczestnictwo w Konferencjach i sympozjach doskonalących umiejętności zawodowe w zakresie:

- jakości w opiece zdrowotnej

- pielęgniarstwa pediatrycznego

2001 - Specjalizacja "Organizacja i zarządzanie"

2003 - w trakcie Studia podyplomowe "Zarządzanie i Marketing" WSPA

Działalność społeczna:

1978 - 1990 - Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nałęczowie. Prowadzenie działalności społecznej w zakresie: profilaktyki i promocji zdrowia, rozwój współpracy z kołami PCK, organizowanie zbiórek pieniężnych i akcji charytatywnychZałożyciel Klubu Honorowych Krwiodawców w Nałęczowie

1998 - współzałożyciel Fundacji "Tacy Sami" na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Lublinie

1998 - współorganizator imprez kulturalnych, charytatywnych organizowanych na rzecz dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Współorganizator balów charytatywnych organizowanych przez Dziecięcy Szpital Kliniczny pod hasłem "I Ty możesz pomóc choremu dziecku"

Posiadane odznaczenia:

1985.07.10 - Brązowy Krzyż Zasług

1986.10.08 - Odznaka Honorowa IV stopnia PCK

1988.07.18 - Oznaka Honorowa III stopnia PCK

1997.03.26 - Odznaka za wzorową pracę w Służbie Zdrowia

2003.10.03 - Złoty Krzyż Zasług