Misja Szpitala | Polityka DSK

XII Ogólnopolska Konferencja


2008-04-11 09:13
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Uzależnienia a Rodzina" (Pielęgniarstwo Pediatryczne - Nowe Zadania) - Nałęczów, 3-5 września 2008 r.
 

 

Szanowni Państwo !

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Uzależnienia a rodzina”
(Pielęgniarstwo pediatryczne – nowe zadania), która odbędzie się w Nałęczowie w dniach 3-5 września 2008r.

Wyrażamy nadzieję, że szeroka tematyka konferencji
i bogaty program naukowy przyczynią się do pogłębienia Państwa wiedzy.

Organizowana konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pedagogów, psychologów, terapeutów, księży, dziennikarzy, polityków, przedstawicieli służb mundurowych, samorządowców, nauczycieli i studentów.

Serdecznie zapraszamy


Patronat Honorowy:

Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca
dr n. med. Renata Domżał – Drzewicka
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pasternak
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borzęcki
prof. dr hab. n. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz
prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik
prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkiewicz
dr n med. Hanna Kachaniuk
dr n med. Marianna Charzyńska-Gula
mgr Małgorzata Zagroba
dr n. med. Krystyna Kiczuk


ORGANIZATORZY:

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych,

Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Pielęgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu,

Katedra i Zakład Chemii Medycznej

Katedra i Zakład Higieny , I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie,

SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu MSWiA w Lublinie,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,

Stowarzyszenie „Pro Vitae"


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:
mgr Amelia Ścibior

Sekretarz - mgr Krystyna Grzędowska

Skarbnik - mgr Małgorzata Pachuta

Członkowie:

dr n. med. Renata Domżał – Drzewicka mgr Monika Kowalska
mgr Halina Kazimierak
mgr Marta Grundas
mgr Marzena Danielek
mgr Małgorzata Cybula-Misiurek
mgr Małgorzata Kępa-Mitura
Maria Siennicka
Alicja Buksińska
Danuta Woźniak
mgr Ewa Gadomska
Dorota Bodzak
mgr Hanna Kolasa

Szczegółowe informacje organizacyjne można uzyskać, kontaktując się z Komitetem Organizacyjnym Konferencji: mgr Amelia Ścibior. Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin, tel./fax (0-81) 740 45 50, e-mail: amelia@dsk.lublin.pl

Wysokość opłaty za udział w konferencji:
1/ Uczestnicy bierni – 380,00 zł
2/ Uczestnicy czynni – 280,00 zł
3/ Studenci - 50,00 zł
Opłata nr.1,2 -za udział w konferencji; upoważnia do udziału w obradach, otrzymania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu, wstępu na stoiska wystawowe oraz korzystanie z posiłków w trakcie trwania konferencji, udziału w wieczornych imprezach towarzyszących w dniu 3i 4 września.
Opłata nr.3 – za udział w konferencji; upoważnia do udziału w obradach, otrzymania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu, wstępu na stoiska wystawowe.
Uczestnicy konferencji otrzymują bezpłatne , całodobowe karnety do basenów „Atrium”.

Wpłat dokonujemy na:

Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin nr konta:
Kredyt Bank S.A. 33 150015201215200255090000 z dopiskiem „Konferencja Nałęczów 2008”.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji i dowód opłaty konferencyjnej należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2008 roku, na adres Komitetu Organizacyjnego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie, ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin.

>>pobierz kartę zgłoszeniową<<


Informacje o konferencji dostępne są na stronach internetowych:
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - www.am.lublin.pl
PSPP - www.sppszpital.w.interia.pl
DSK w Lublinie - www.dsk.lublin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji i publikacji prac można uzyskać kontaktując się z Komitetem Naukowym Konferencji:

dr Renata Domżał-Drzewicka, Katedra Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, ul. Chodźki 6, Lublin, tel./fax (0-81) 718-75-14, 60511121l , e-mail: renatadd@op.pl

Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w pracy monograficznej odpowiadającej tematyce konferencji.
Punktacja na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. 07.205.1489)
Artykuły jako rozdziały monografii w języku polskim otrzymują następującą punktację: 2-3 str. 3pkt, 4-6 str. 4 pkt, 7-8 str.5 pkt, powyżej 8 str. 6 pkt.

Miejsce obrad:
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”S. A.
Nałęczów, Aleja Małachowskiego 2

Miejsca hotelowe uczestnicy konferencji mogą zarezerwować
do 30 czerwca 2008r. w :


Termach Pałacowych - Uzdrowisko Nałęczów
ul. Paderewskiego 1, tel. 081 501 44 56
Pawilonie Angielskim - Uzdrowisko Nałęczów
Al. Małachowskiego 1, tel. 081 501 49 13

lub dokonać rezerwacji w hotelach i pensjonatach Nałęczowa:

Pensjonat „Ewelina”
Al. Lipowa 16
tel. 081 533 87 56, 0 502 134 203

Hotel „Przepióreczka”
ul. 1-go Maja 6
Tel. 081 501501 41 29

„Orle Gniazdo”
ul. Kolejowa 17
tel. 081 501 61 11, 0 601 911 666

Hotel „Energetyk”
ul. Paderewskiego 10
tel. 081 501 46 04, 081 501 40 47

Dwór Nałęczowski VITALIGS SPA
Ul. Słoneczna 20
tel. 081 501 47 24, 0 607 368 400, 609 603 173

Willa „Monika”
Ul. Kolejowa 37
tel. 081 501 51 25

Willa „Ukraina”
Ul. Armatnia Góra 10
tel. 081 501 44 50, 0 601 911 666

Willa „Alba”
Ul. 1-go Maja 11
tel. 0 781 49 88 40

Więcej informacji na stronach internetowych: www.naleczow.com/noclegi/

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Pielęgniarstwo Pediatryczne- Nowe Zadania
„Uzależnienia a rodzina”


Środa, 3 września 2008r.
15.00-15.30 Otwarcie konferencji
15.30-16.00 Wykład Inauguracyjny „Uzależnienia a rodzina”
16.30-17.00 Przerwa
Sesja I
17.00- 19.30 Uzależnienia jako problem społeczny
19.30- 20.30 Zjazd PSPP
20.30- 23.00 Uroczysta Kolacja

Czwartek, 4 września 2008r.
8.00-9.01 Śniadanie
Sesja II
9.00- 10.30 Uzależnienia a etos rodziny
Sesja III
9.00- 10.30 Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
10.30- 11.00 Przerwa/ Sesja plakatowa
Sesja IV
11.00- 12.30 Uzależnienia wśród dorosłych cz.I
Sesja V
12.30- 00.00 Przemoc w rodzinie
12.30 - 13.30 Obiad
Sesja VI
13.30 – 15.00 Profilaktyka uzależnień cz.I
15.00 – 15.30 Przerwa
Sesja VII
15.30- 17.00 Profilaktyka uzależnień cz.II
18.15-19.45 Koncert operetkowy
20.00- 23.00 Spotkanie integracyjne

Piątek,5 września 2008r.
Sesja VIII
9.0 – 10.30 Promocja Zdrowia
10.30 – 11.00 Przerwa
Sesja IX
11.00– 12.30 Leczenie uzależnień
12.30- 13.00 Dyskusja podsumowująca
13.00-13.30 Zakończenie Konferencji
13.30 Obiad