Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Część Medyczna > Kliniki/Oddziały > Klinika Ortopedii Dziecięcej
Klinika Ortopedii Dziecięcej

 

II ODDZIAŁ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ

                                                               

Kierownik Kliniki

Lekarz Kierujący Oddziałem

dr hab. n. med. Michał Latalski

 

Tel. : 81 71 85 551

Dyżurka pielęgniarek : 81 71 85 561

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Regina Michońska

 

      Klinika Ortopedii Dziecięcej jest jednym z wiodących ośrodków specjalistycznych w kraju. Do leczenia zgłaszają się pacjenci z całej Polski.

Klinika mieści się na VI piętrze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego; liczy 20 łóżek rozlokowanych w 5 salach. Jedna z nich pełni funkcję sali pooperacyjnej.

Skuteczność leczenia w Klinice jest sumą umiejętności zawodowych zatrudnionych lekarzy tworzących zgrany zespół. Stale podnoszący kwalifikacje, świetnie wyszkoleni w kraju i za granicą specjaliści prowadzą leczenie dzieci ze schorzeniami narządu ruchu na najwyższym, europejskim poziomie.  Obecnie w Klinice zatrudnionych jest ośmiu lekarzy specjalistów: dr hab. med. Michał Latalski, dr med. Tomasz Raganowicz, dr med. Marek Fatyga, dr med. Zbigniew Kiełbasa, dr med. Adnan Bacher, lek. med. Grzegorz Starobrat. lek. med. Anna Danielewicz, lek med. Marcin Romanowicz, oraz czterech rezydentów: lek. med. Kacper Sowa, lek. med. Aleksandra Krywko, lek. med. Sylwester Tchórzewski, lek. med. Tomasz Lach

Pielęgniarką Oddziałową jest mgr. Regina Michońska. Cały zespół pielęgniarski liczy 12 osób. Panie mają ukończone studia magisterskie, posiadają specjalizację w zakresie pediatrycznym i chirurgicznym. Dzięki pełnemu profesjonalizmowi, oddaniu i empatii opieka nad małymi pacjentami jest na najwyższym poziomie.

W ramach kliniki prowadzone są diagnostyka i leczenie dzieci w zakresie pełnego profilu ortopedii dziecięcej, a w szczególności:

- deformacji kręgosłupa: skoliozy idiopatyczne, wrodzone, nerwowo mięśniowe, wczesnodziecięce, ch. Scheuermanna - z użyciem najnowocześniejszych metod i instrumentarium w tym met. Shilla i prętów magnetycznych,

- dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- wielopoziomowe podawanie toksyny botulinowej pod kontrolą USG, leczenie porażennego podwichnięcia i zwichnięcia stawu biodrowego, porażennych deformacji kregosłupa, wielopoziomowe osteotomie, operacje na tkankach miękkich.

- leczenie rekonstrukcyjne rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego,

- leczenie stóp końsko-szpotawych metodą Ponsetiego,

- wydłużanie i korekcja deformacji kończyn oraz zaburzenia zrostu z zastosowaniem osteogenezy dystrakcyjnej opartej na metodzie Ilizarowa,

- korekcja osi kończyn małoinwazyjną metodą 8-plate,

- leczenie symptomatycznych stóp płasko-koślawych metodą czasowego blokowania zatoki stępu,

- artroskopowa rekonstrukcja uszkodzeń w obrębie stawu kolanowego,

- leczenie guzów, zmian guzopodobnych i zapaleń kości.

              Drugim pionem działalności leczniczej Kliniki jest traumatologia narządu ruchu, w tym nieoperacyjne i operacyjne zaopatrywanie ostrych urazów narządu ruchu oraz leczenie późnych ich następstw.

Ponadto zajmujemy się leczeniem wszystkich typowych wad wrodzonych kończyn górnych i dolnych. Leczymy pacjentów z jałowymi martwicami kości (np. chorobą Perthesa), zaburzeniami rozwojowymi, układowymi i metabolicznymi narządu ruchu (m. in. z młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej, wrodzoną łamliwości kości i artrogrypozą).

Szeroko stosowane są biotechnologie. Standardem leczniczym w Klinice jest biologiczne wspomaganie procesów naprawczych tkanek przy użyciu plazmy bogato-płytkowej (PRP). Jej podanie PRP inicjuje i przyspiesza gojenie się tkanek.

              Klinika jest wyjątkowo przyjazna dla dzieci i ich Rodziców, którzy mogą pozostawać z dzieckiem przez całą dobę oraz współuczestniczyć w badaniach, opatrunkach, drobnych zabiegach itp. Do dyspozycji Rodziców jest hotel, lecz w razie potrzeby matka otrzymuje miejsce do spania w sali chorych, w której przebywa jej dziecko. Wg opinii Rodziców, zespół lekarski i pielęgniarski Kliniki zapewnia dzieciom wysoki standard leczenia oraz pełny komfort psychiczny.

W Klinice prowadzone są także badania naukowe. Tematyka prac dotyczy głownie chrząstki wzrostowej i możliwości wpłynięcia na jej aktywność, oraz deformacji kręgosłupa u najmłodszych dzieci. Klinika prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą w tym Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Egipcie, Szwajcarii.

W ramach działalności dydaktycznej w Klinice odbywają się zajęcia dla studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prowadzone jest szkolenie podyplomowe. Organizowane są także kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.