Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Telefony do rejestracji Harmonogram pracy poradni
Rejestracja Poliklinika

Szanowni Rodzice

              Uprzejmie informujemy, że rejestracja pacjentów do poszczególnych Poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie  odbywa się na wyznaczone godziny.

Nie dotyczy Poradni: Chirurgicznej, Ortopedycznej i Ginekologicznej dla Dziewcząt.

 
INFORMACJA TELEFONICZNA POLIKLINIKI,

REJESTROWANIE PACJENTÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH DSK
 
aktualizacja 2.09.2014 r.
 
Informacja telefoniczna w godz. 7.30 -13.00 
tel. 81 742 75 77

 
Rejestracji pacjenta można dokonać telefonicznie:

pod nr tel. 81 740 96 00 w godz. 7.30 - 15.00 do wszystkich Poradni
 
oraz w godz. od 12.00 - 14.30 dzwoniąc na poniższe numery telefonów:


PORADNIE:
Kardiologiczna, Pulmonologiczna
Audiologiczna, Gastroenterologiczna,
Neurologiczna, Genetyczna
                                 tel. 81 71 85 518
Alergologiczna


PORADNIE:
Ginekologiczna dla Dziewcząt
Endokrynologiczna, Diabetologiczna,
Reumatologiczna, Nefrologiczna,
Logopedyczna, Zdrowia Psychicznego

Laryngologiczna, Foniatryczna,
Psychologiczna, Hematologiczna  
                       tel.  81 71 85 517


PORADNIE:

Ortopedyczna, Rehabilitacyjna, Chirurgiczna    tel. 81 71 85 204

 

Kierownik Działu

Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej z Rejestracją:

mgr Anna Olender tel. 81 71 85 108

 

Godziny pracy REJESTRACJI:
 
poniedziałek, wtorek,środa,          7.30 - 19.00
czwartek,  piątek                             7.30 - 18.00
 

Rejestracja internetowa - "Formularz rejestracyjny do Polikliniki"

Adres e-mail :  rejestracja@dsk.lublin.pl

PRACOWNIE :

PRACOWNIA  RTG                            tel. 81 71 85 124

Badań układu oddechowego           tel. 81 71 85 273,  272

EEG - opisy                                      tel. 81 71 85 281

EEG - badania                                 tel. 81 71 85 278

Cytogenetyczna                              tel. 81 71 85 261, 258, 259

Endoskopowa                                  tel. 81 71 85 207

Badań urodynamicznych                  tel. 81 71 85 288

Audiologiczna                                  tel. 81 71 85 257

Badań ECHO                                   tel. 81 71 85 253

EKG                                                 tel. 81 71 85 252

Testów alergologicznych                 tel. 81 71 85 269

EMG                                                tel. 81 71 85 481

..................................................................................................................

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

..................................................................................................................