Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Telefony do rejestracji Harmonogram pracy poradni
Rejestracja Poliklinika

Szanowni Rodzice

              Uprzejmie informujemy, że rejestracja pacjentów do poszczególnych Poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie  odbywa się na wyznaczone godziny.

Nie dotyczy Poradni: Chirurgicznej, Ortopedycznej i Ginekologicznej dla Dziewcząt.

 

INFORMACJA

dla pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do Poradni lub Oddziału

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

 

INFORMACJA TELEFONICZNA POLIKLINIKI
 
w godz. 7.30 -13.00  
 
tel. 81 742 75 77 


REJESTROWANIE PACJENTÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
 
 
Rejestracji pacjenta można dokonać telefonicznie:

pod nr tel. 81 740 96 00 w godz. 7.30 - 15.00 do wszystkich Poradni
 
oraz w godz. od 12.00 - 14.30 dzwoniąc na poniższe numery telefonów:


PORADNIE:
Kardiologiczna, Pulmonologiczna
Audiologiczna, Gastroenterologiczna,
Neurologiczna, Genetyczna
                                 tel. 81 71 85 518
Alergologiczna


PORADNIE:
Ginekologiczna dla Dziewcząt
Endokrynologiczna, Diabetologiczna,
Reumatologiczna, Nefrologiczna,
Logopedyczna, Zdrowia Psychicznego

Laryngologiczna, Foniatryczna,
Psychologiczna, Hematologiczna  
                       tel.  81 71 85 517


PORADNIE:

Ortopedyczna, Rehabilitacyjna, Chirurgiczna      tel. 81 71 85 204

 

Kierownik Działu

Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej z Rejestracją:

mgr Anna Olender tel. 81 71 85 108

 

Godziny pracy REJESTRACJI:
 
poniedziałek, wtorek,środa,             7.30 - 19.00
czwartek,  piątek                              7.30 - 18.00
 

Rejestracja internetowa - "Formularz rejestracyjny do Polikliniki"

Adres e-mail :  rejestracja@dsk.lublin.pl

PRACOWNIE :

PRACOWNIA  RTG                                 tel. 81 71 85 124

Badań układu oddechowego                 tel. 81 71 85 273,  272

EEG - opisy                                            tel. 81 71 85 281

EEG - badania                                       tel. 81 71 85 278

Cytogenetyczna                                    tel. 81 71 85 261, 258, 259

Endoskopowa                                       tel. 81 71 85 207

Badań urodynamicznych                        tel. 81 71 85 288

Audiologiczna                                        tel. 81 71 85 257

Badań ECHO                                         tel. 81 71 85 253

EKG                                                       tel. 81 71 85 252

Testów alergologicznych                        tel. 81 71 85 269

EMG                                                        tel. 81 71 85 481

..................................................................................................................

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

..................................................................................................................