Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > Telefony do rejestracji Harmonogram pracy poradni
Rejestracja Poliklinika

Szanowni Rodzice

              Uprzejmie informujemy, że rejestracja pacjentów do poszczególnych Poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  w Lublinie  odbywa się na wyznaczone godziny.

Nie dotyczy Poradni: Chirurgicznej, Ortopedycznej i Ginekologicznej dla Dziewcząt.

 
INFORMACJA TELEFONICZNA POLIKLINIKI,

REJESTROWANIE PACJENTÓW DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
 

 
Informacja telefoniczna w godz. 7.30 -13.00 
tel. 81 742 75 77

 
Rejestracji pacjenta można dokonać telefonicznie:

pod nr tel. 81 740 96 00 w godz. 7.30 - 15.00 do wszystkich Poradni
 
oraz w godz. od 12.00 - 14.30 dzwoniąc na poniższe numery telefonów:


PORADNIE:
Kardiologiczna, Pulmonologiczna
Audiologiczna, Gastroenterologiczna,
Neurologiczna, Genetyczna
                                 tel. 81 71 85 518
Alergologiczna


PORADNIE:
Ginekologiczna dla Dziewcząt
Endokrynologiczna, Diabetologiczna,
Reumatologiczna, Nefrologiczna,
Logopedyczna, Zdrowia Psychicznego

Laryngologiczna, Foniatryczna,
Psychologiczna, Hematologiczna  
                       tel.  81 71 85 517


PORADNIE:

Ortopedyczna, Rehabilitacyjna, Chirurgiczna      tel. 81 71 85 204

 

Kierownik Działu

Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej z Rejestracją:

mgr Anna Olender tel. 81 71 85 108

 

Godziny pracy REJESTRACJI:
 
poniedziałek, wtorek,środa,             7.30 - 19.00
czwartek,  piątek                              7.30 - 18.00
 

Rejestracja internetowa - "Formularz rejestracyjny do Polikliniki"

Adres e-mail :  rejestracja@dsk.lublin.pl

PRACOWNIE :

PRACOWNIA  RTG                             tel. 81 71 85 124

Badań układu oddechowego               tel. 81 71 85 273,  272

EEG - opisy                                      tel. 81 71 85 281

EEG - badania                                   tel. 81 71 85 278

Cytogenetyczna                                tel. 81 71 85 261, 258, 259

Endoskopowa                                   tel. 81 71 85 207

Badań urodynamicznych                    tel. 81 71 85 288

Audiologiczna                                   tel. 81 71 85 257

Badań ECHO                                    tel. 81 71 85 253

EKG                                                tel. 81 71 85 252

Testów alergologicznych                    tel. 81 71 85 269

EMG                                               tel. 81 71 85 481

..................................................................................................................

HARMONOGRAM PRACY PORADNI

..................................................................................................................