Misja Szpitala | Polityka DSK

Strona główna > 10-2006
Rocznik 2006, Vol. 10

Redaktor naczelny (Editor in Chief) - Prof. zw. dr hab. n. med. JERZY OSEMLAK

Komitet naukowy (Advisory Board):
Prof. dr hab. Jerzy Osemlak (Lublin) − przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz (Bytom)
Prof. dr hab. Andrzej Chilarski (Łódź)
Prof. dr hab. Jerzy Czernik (Wrocław)
Prof. dr hab. Jan Grochowski (Kraków)
Dr n. med. Anna Dyja-Jarosz (Lublin)
Prof. dr hab. Andrzej Jankowski (Poznań)
Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Grodno)
Prof. dr hab. Jerzy Karski (Lublin)
Doc. dr hab. Josef Kopecký (Ostrawa)
Prof. dr hab. Kazimierz Łodziński (Warszawa)
Prof. dr hab. Bolesław Mackiewicz (Grodno)
Doc. dr hab. Tomas Malý (Ostrawa)
Prof. dr hab. Irena Latawiec-Mazurkiewicz (Szczecin)
Prof. dr hab. Bibiana Mossakowska (Warszawa)
Dr n. med. Krzysztof Okłot (Warszawa)
Dr n. med. Paweł Osemlak (Lublin)
Doc. dr hab. Leopold Pleva (Ostrawa)
Doc. dr hab. Jacek Puchała (Kraków)
Doc. dr hab. Vladimir Richter (Ostrawa)
Prof. dr hab. Olgierd Sarrazin (Bydgoszcz)
Dr n. med. Stanisław Sobocki (Jarosław)
Prof. dr hab. Czesław Stoba (Gdańsk)
Doc. dr hab. Lubomir Sýkora (Bratysława)
Dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka (Lublin)
Prof. dr hab. Czesław Szymkiewicz (Warszawa)

Komitet redakcyjny (Editorial Board):
Prof. dr hab. Jerzy Osemlak − przewodniczący
Dr Rafał Bojar
Dr Jolanta Drwal-Kuraś
Dr n. med. Anna Dyja-Jarosz − skarbnik redakcji
Dr Anita Kalińska-Lipert
Dr n. med. Wojciech Konera
Dr Marcin Obel
Dr Barbara Ogórek
Dr n. med. Paweł Osemlak − sekretarz redakcji
Dr Błażej Rogowski
Dr n. med. Jadwiga Szczepińska-Sobutka
Dr Paweł Szwarc
Dr Włodzimierz Zmysłowski

SPIS TREŚCI:

PRACE ORYGINALNE

Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Urszula Koncewicz, Patrycja Grochocińska - Epidemiologia nagłych stanów chirurgicznych brzucha u dzieci w praktyce Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej USK nr 4 w Łodzi

Renata Skiba - Analiza urazów mnogich i wielonarządowych u dzieci


Jerzy Osemlak, Paweł Osemlak, Włodzimierz Zmysłowski, Jolanta Drwal-Kuraś - Zespół ciasnoty międzypowięziowej kończyny górnej u dzieci


Jacek Grażyński, Paweł Wawrzaszek, Stefan Sobczyński - Operacyjne leczenie złamań obojczyka u dzieci


Jacek Grażyński, Stefan Sobczyński - Śródszpikowe zespolenie złamań kości sródręcza przy pomocy drutu K


Robert Śmigielski, Stefan Matuszewski, Urszula Zdanowicz, Tadeusz Bokwa, Michał Drwięga - Leczenie artroskopowe ostrych uszkodzeń stawu kolanowego u dzieci


Krzysztof Lewicki, Mariusz Sroka, Piotr Czauderna - Seria czterech przypadków perforacji przewodu pokarmowego po tępych urazach jamy brzusznej. czy rozpoznanie zawsze jest oczywiste?


Paweł Osemlak - Rzadkie przypadki uszkodzeń układu moczowego u dzieci


Andrzej Jankowski, Michał Błaszczyński, Przemysław Mańkowski, Paweł Kroll - Uraz cewki moczowej przedniej typu “straddle injury” - opis 3 przypadków


Wiesław Urbanowicz, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Radosław Mycek, Piotr Sołtysiak - Urazy układu moczowego u dzieci - etiologia, diagnostyka i postępowanie


Ewa Matuszczak, Ewa Topczewska-Lach, Artur Weremijewicz, Wojciech Dębek - Urazy nerek w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku

 

PRACE POGLĄDOWE


Jerzy Osemlak, Paweł Osemlak - Ośrodek leczenia rehabilitacji i wybudzeń dzieci po urazach


Grażyna Skotnicka-Klonowicz, Patrycja Grochocińska, Urszula Koncewicz - Leczenie ran u dzieci z uwzględnieniem profilaktyki przeciwtężcowej i przeciw-wściekliźnie

 

PRACE KAZUISTYCZNE


Maria Klimanek-Sygnet, Paweł Pawlak, Dorota Żukowska, Andrzej Chilarski, Jan Godziński, Marek Helemejko, Juliusz Jakubaszko, Janusz Sokołowski - Sukcesy i porażki w leczeniu ciężkiego oparzenia płomieniem u niepełnosprawnego pacjenta. Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu oparzeń


Ewa Matuszczak, Jolanta Kruk, Tomasz Lenkiewicz - Oparzenia chemiczne - skutki braku nadzoru nad małymi dziećmi


Teresa Dorocinkowska-Pilch, Rafał Pilch, Elżbieta Kamińska-Ślufcik - Niezwykłe przebicie dwunastnicy kredką ołówkową u 11-letniego chłopca z Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Teresa Dorocinkowska-Pilch, Elżbieta Kamińska-Ślufcik, Rafał Pilch - Osobliwe przypadki obrażenia odbytnicy i odbytu w następstwie urazu o typie “wbicia na pal”


Paweł Osemlak, Beata Bieniaś - Przypadek uszkodzenia cewki moczowej w przebiegu kamicy u dziecka

 

SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY


Paweł Osemlak - Aspekty urazowe na XXXIII Międzynarodowym Sympozjum Chirurgów Dziecięcych “Nagłe stany chirurgiczne brzucha u dzieci”


Regulamin ogłaszania prac w „Roczniku Dziecięcej Chirurgii Urazowej”