Strona główna
Historia
Lokalizacja
Kontakt
Władze Szpitala
Działy
Oddziały
Kliniki
Poradnie
Pracownie
Inne Komórki
Struktura Organizacyjna
Statut Szpitala
Regulamin Szpitala
Przetargi
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Misja Szpitala
Majątek
Inwestycje
Biuletyn Informacji Publicznej - Kontakt
Adresprof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Powiatlubelski
Województwolubelskie
E-maildsk@dsk.lublin.pl
WWWwww.usdlublin.pl
Konto Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
83 1130 1206 0028 9173 3920 0001
NIP 712-24-14-692
Regon 430040541
TELEFONY:
Dyrektor Naczelny 81 71 85 101
Sekretariat(fax) 81 74 30 417
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa81 71 85 120
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy81 71 85 120;
(fax) 81 74 30 417
Sekretariat81 71 85 120
(fax) 81 74 30 417
Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury81 71 85 140
Naczelna Pielęgniarka81 71 85 140
Sekretariat81 71 85 140;
(fax) 81 740 45 50
Kliniki:
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii81 71 85 391
Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej81 71 85 350
Klinika Endokrynologii i Diabetelogii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną81 71 85 440
Klinika Neurologii Dziecięcej81 71 85 443
Klinika Pediatrii81 71 85 420
Klinka Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej81 71 85 520;
(tel/fax) 81 747 72 20
Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt81 71 85 371;
(tel/fax) 81 74 30 100
Klinika Nefrologii Dziecięcej81 71 85 470
Klinika Kardiologii Dziecięcej81 71 85 367
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii81 71 85 581;
(tel/fax) 81 741 61 73
Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji81 71 85 570;
(tel/fax) 81 741 56 53
Klinika Ortopedii Dziecięcej81 71 85 550
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej81 71 85 477;
(tel/fax) 81 743 01 41
Zakłady:
Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG)81 71 85 291
Zakład Fizjoterapii81 71 85 240
Poliklinika
  
Rejestracje:
Rejestracja Ogólna81 740 96 00
Poradnie: Alergologiczna, Audiologiczna, Gastrologiczna, Genetyczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Pulmonologiczna81 71 85 518
Poradnie: Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Foniatryczna, Ginekologiczna dla Dziewcząt, Hematologiczno-Onkologiczna, Laryngologiczna, Logopedyczna, Nefrologiczna, Psychologiczna, Reumatologiczna, Zdrowia Psychicznego81 71 85 517
Poradnie: Rehabilitacyjna, Ortopedyczna, Chirurgiczna81 71 85 204
Rejestracja RTG81 71 85 124
Szpitalny Oddział Ratunkowy81 71 85 323
Izba Przyjęć81 71 85 310
Dział Krwiolecznictwa81 71 85 303;
81 71 85 260;
81 743 00 10
Hotel Matki Dziecka81 71 85 199
Do góry