Strona główna
Historia
Lokalizacja
Kontakt
Władze Szpitala
Działy
Oddziały
Kliniki
Poradnie
Pracownie
Inne Komórki
Struktura Organizacyjna
Statut Szpitala
Regulamin Szpitala
Przetargi
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Misja Szpitala
Majątek
Inwestycje
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali) to centrum pediatryczne dla regionu œrodkowo-wschodniego. Oficjalne otwarcie szpitala nastąpiło dnia 27 czerwca 1997 roku. Dysponujemy 411 łóżkami, zgromadzonymi w 19 wysoko specjalistycznych Klinikach - Oddziałach. Rocznie realizujemy ponad 28 tys. hospitalizacji, wykonując w tym samym czasie ponad 6 tys. operacji oraz 600 tys. badań diagnostycznych. W strukturze szpitala funkcjonuje Poliklinika, skupiająca 23 specjalistyczne poradnie, w których rocznie udzielanych jest ponad 85 tys. porad lekarskich. Naszą placówkę charakteryzuje wysoki poziom diagnostyki i leczenia, stale podnosimy jakoœć œwiadczonych usług medycznych. Fakt ten potwierdza hospitalizacja dzieci z całego kraju. Szpital od 2001r. posiada Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Oœrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy (Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali) należy do œcisłej czołówki najlepszych szpitali w Polsce, co potwierdził ranking dziennika "Rzeczpospolita". Jest również laureatem wyróżnienia Œwiatowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce w postaci międzynarodowego tytułu promocyjnego "Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi", a także posiada Certyfikat przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce dla placówki profesjonalnie i z sercem współpracującej z wolontariuszami. W maju 2011r. otrzymaliœmy również certyfikat "Szpital bez Bólu".