Strona główna
Historia
Lokalizacja
Kontakt
Władze Szpitala
Działy
Oddziały
Kliniki
Poradnie
Pracownie
Inne Komórki
Struktura Organizacyjna
Statut Szpitala
Regulamin Szpitala
Przetargi
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Misja Szpitala
Majątek
Inwestycje
Biuletyn Informacji Publicznej - Spis Działów
Komórki organizacyjne podlegające Dyrektorowi Naczelnemu:
Radca Prawny
Dział Kadr i Płac:
- Sekcja Płac
- Sekcja Kadr
Stanowisko ds. Organizacyjno-Prawnych, Biuro Obsługi Rady Społecznej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
Audytor Wewnętrzny
Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Inspektor BHP
Inspektor P. Poż.
Biuro Dyrekcji - Rzecznik Prasowy
Kapelan
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa:
Apteka Szpitalna
Dział Krwiolecznictwa
Stanowiska ds. Kontroli rozliczeń usług laboratoryjnych
Lekarz Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Inspektor ochrony radiologicznej
Stanowisko ds. Badań Klinicznych
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Oddziały Szpitalne
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Fizjoterapii
Stacja Dializ
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
Poliklinika
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć
Blok Operacyjny
Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównemu Księgowemu:
Dział Finansowo-Księgowy
- Sekcja Finansowo-Księgowa
- Sekcja Księgowości Materiałowej
- Sekcja Inwentaryzacji
- Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
Dział Ekonomiczny i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
- Stanowiska ds. Ekonomicznych i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
- Koordynator ds. Rozliczeń
  - Statystycy medyczni kodujący
Stanowisko ds. Informatyki i Rozliczeń z NFZ
Komórki organizacyjne podlegające Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury:
Dział Techniczny:
- Sekcja Instalacji Elektrycznych
- Sekcja Instalacji Sanitarnych
- Sekcja Remontowo-Budowlana
Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
Zespół Informatyków
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów:
- Zespół Zamówień Publicznych
- Sekcja Zaopatrzenia
Komórki organizacyjne podlegające Naczelnej Pielęgniarce:
Zastępca Naczelnej Pielęgniarki
Dział Sterylizacji, Dezynfekcji i Stacja Łóżek
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii
Specjalista ds. Epidemiologii
Oddziały Szpitalne
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Stacja Dializ
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
Poliklinika
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Izba Przyjęć
Blok Operacyjny
Dział Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej wraz z Rejestracją
Archiwum Szpitalne